Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Kampagnebetingelser

1. GENERELT

1.1 Disse kampagnebetingelser suppleres af vores vilkår og betingelser for brug af websiden og vores Databeskyttelsespolitik

1.2. Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., som er registreret på adressen Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon").

1.3 Fra tid til anden kører vi kampagner på Canon Online Store ("Websiden").

1.4 Der kan kun benyttes én kampagne pr. ordre. En kampagne kan ikke benyttes sammen med andre tilbud eller rabatter.

1.5 Fra tid til anden kan visse produkter udelukkes fra aktuelle kampagner og enhver sådan udelukkelse vil blive meddelt dig via en meddelelse på Websiden. Udelukkede produkter tæller ikke med i kvalificerende betingelser for tilbud og vil ikke være berettiget til eventuel kampagnerabat.

1.6 Cashback-tilbud er kun tilgængelige for personer bosiddende i Storbritannien og Nordirland. Kun slutbrugerkunder bosiddende i Danmark er berettiget til at gøre krav på cashback i disse kampagner.

1.7 Der tages forbehold for tilgængelighed og udsolgte varer i alle kampagner.

2. DELTAGERE

2.1 Alle deltagere skal være 18 år eller ældre.

2.2 Distributører og andre forhandlere er udelukket fra vores kampagner. Forhandlere og distributører kan ikke deltage på vegne af deres kunder.

2.3 Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

3. GAVER MED I KØB

3.1 Fra tid til anden tilbyder vi kampagner om gaver med i købet på Websiden.

3.2 Hvis du er berettiget til en gave med i købet ved at have opfyldt et krav om køb til et minimumsbeløb, og du beslutter dig for at returnere nogle af de indkøbte varer (og ikke gaven med i købet), og dermed reducerer din ordreværdi til en værdi under minimumsbeløbet, forbeholder vi os ret til at opkræve fuld pris for gaven. Dette beløb vil blive fratrukket det beløb, der skal betales tilbage til dig for de returnerede varer.

3.3 Ligeledes gælder, at hvor en gave er betinget af køb af en bestemt vare, og du beslutter at returnere den pågældende vare, skal du returnere gaven for at modtage en kreditnota eller refundering. Ellers forbeholder vi os ret til at opkræve fuld pris for gaven og fratrække dette beløb fra det beløb, der skal betales tilbage til dig.

3.4 Gaver er begrænset til én pr. kunde pr. uge, medmindre andet er angivet. Der gives kun én gave ved hver ordre, og vores gratis gaver kan ikke benyttes sammen med andre tilbud. Vi forbeholder os ret til at erstatte med et produkt af samme eller større værdi i tilfælde af, at en valgt gave ikke er på lager.

3.5 Hvor det er mulig, vil gratis gaver blive sendt sammen med din ordre. Hvis dette ikke er muligt, bestræber vi os på at levere din gratis gave inden 28 arbejdsdage efter du har afgivet din ordre.

4. RABATKUPONER

4.1 Fra tid til anden kan vi sende dig eCoupons via e-mail eller vise dem på websiden. Disse eCoupons er koder, som du kan indtaste på vores webside for at få tilbud. eCoupons er underlagt disse vilkår og betingelser, samt eventuelle vilkår og betingelser meddelt dig på tidspunktet for udstedelsen af din eCoupon.

4.2 En eCoupon indløses ved at indtaste en kode på det pågældende tidspunkt i købsprocessen på Websiden.

4.3 Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at tilbagetrække eller annullere en eCoupon af en hvilken som helst årsag.

4.4 eCoupons kan ikke ombyttes til kontanter eller bruges til at købe gavekort eller billetter til arrangementer.

4.5 Medmindre andet udtrykkeligt er anført på udstedelsestidspunktet, vil hver eCoupon være gyldig til brug for modtageren af en eCoupon, og den kan kun bruges én gang og ikke sammen med andre tilbud.

4.6 I overensstemmelse med eventuelle love og retningslinjer udstedt i lande, som Websiden betjener, behandles en eCoupon som kontanter, og derfor tillægges moms til den fulde værdi af en ordre, og du vil være forpligtet til at betale moms på den fulde værdi af ordren, medmindre andet fremgår af eventuelle betingelser for den pågældende eCoupon.

4.7 Webkuponer kan kun bruges på Websiden.

4.8 Fra tid til anden kan visse produkter udelukkes fra eCoupon-tilbud og enhver sådan udelukkelse vil blive meddelt dig sammen med din eCoupon eller på Websiden.

4.9 eCoupons kan begrænses til indløsning for visse produkter eller visse produkter kan udelukkes fra anvendelsesområdet for den pågældende eCoupon, hvorefter meddelelse vil blive givet til dig på tidspunktet for udstedelsen af pågældende eCoupon.

4.10 Udelukkede varer og serviceydelser tæller ikke med i kvalificerende betingelser for tilbud og vil ikke være omfattet af eventuelle kampagnerabatter.

4.11 eCoupons må ikke kopieres, reproduceres, distribueres eller offentliggøres direkte eller indirekte i nogen form eller på anden vis bruges af andre end den oprindelige modtager, uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

4.12 eCoupons, der er distribueret eller cirkuleret uden skriftlig godkendelse fra Canon, f.eks. i et internetforum eller på en tilknyttet webside, er ikke gyldige og kan afvises eller annulleres.

4.13 Når du bruger en eCoupon, garanterer du over for os, at du er den behørigt autoriserede modtager af webkuponen, og at du benytter den i god tro.

4.14 Hvis du indløser, forsøger at indløse eller opmuntrer til indløsning af en eCoupon for at opnå rabatter, som du eller tredjepart ikke er berettiget til, kan du begå en civil- eller strafferetlig lovovertrædelse.

4.15 Hvis vi med rimelighed mener, at en eCoupon bruges ulovligt, kan vi afvise eller annullere en webkupon, og du accepterer, at du ikke har nogen krav mod os i forbindelse med en afvisning eller annullering. Vi forbeholder os ret til at skride til yderligere handling, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i sådanne tilfælde.

4.16 Hvis vi, uanset årsag, afviser en eCoupon indsendt som del af en ordre, vil vi informere dig inden ordren afsendes, for at oplyse om den korrekte pris og give dig mulighed for at annullere ordren.

5. RABATTER

5.1 Hvor et online tilbud angiver, at der gives rabat på en indkøbsordre til en bestemt procentsats, er rabatten kun gældende for berettigede produkter.

5.2 Supplerende udgifter til f.eks. levering eller porto og emballage bliver ikke medregnet, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i kampagnebeskrivelsen.

5.3 Refundering for varer købt under et kampagnetilbud vil ske på grundlag af kampagneprisen. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes ikke.

6. CASHBACK

6.1 Cashback-tilbud vil enten være en øjeblikkelig cashback eller en cashback med tilbagevirkende kraft. I en øjeblikkelig cashback vil cashback-værdien blive trukket fra købsprisen for de inkluderede produkter under betalingsprocessen. Eftersom din cashback behandles med det samme, kan der ikke foretages en anmodning om cashback med tilbagevirkende kraft. I en cashback med tilbagevirkende kraft køber du det berettigede produkt til den aktuelle pris. For at få cashback skal du indsende din anmodning via kampagnens webside, når din vare er ankommet. Når din anmodning er godkendt, udbetales cashback-beløbet til din valgte bankkonto. Hvis du ikke indsender en gyldig anmodning, inden fristen udløber, får du ikke cashback. Se vilkår og betingelser for den specifikke cashback for at få flere oplysninger.

6.2 Cashback-kampagner er kun tilgængelige på berettigede produkter.

6.3 Der kan kun indløses ét cashback-tilbud pr. vare pr. kunde. Cashback-beløbet er inklusive moms.

7. DIVERSE

7.1 I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Intet i disse vilkår og betingelser skal imidlertid virke som en udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald som følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

7.2. I forbindelse med tilbudskampagnen vil indbetalte beløb kun blive honoreret for gældende køb, der er gennemført før fjernelse af tilbuddet.

7.3. Når et produkt er købt med cashback, og du beslutter at returnere den pågældende vare, vil vi fratrække cashback-beløbet fra det beløb, der skal betales tilbage til dig.

7.4. Kampagneprodukter, som returneres (fri for fejl) for refundering, vil ikke være gyldige til at indgå i kampagnen, og deltagere, som bliver afsløret i at prøve på at indløse cashback for disse produkter, vil ikke være berettigede til det. Hvis Canon bliver klar over nogen sådanne former for svindel, vil det stå dem frit for at anlægge en retssag mod de involverede deltagere.

7.5. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning for at sikre, at den overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumenter. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges.

8. LOVVALG

Hvis du er forbruger, vil lovgivningen i dit land gælde for vores kampagner, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse vilkår og betingelser begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.