Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

KAMPAGNE FOR CANON EOS R- OG L-OBJEKTIVER I NORDEN 2019

Vilkår og betingelser

1. KAMPAGNEPRODUKTER, KAMPAGNEPERIODE OG DELTAGERE

1.1. Denne kampagne er kun tilgængelig ved køb af et eller flere af de produkter, der er angivet herunder (herefter kaldet "kampagneprodukterne"), som forhandles af forhandlere i Danmark, Finland, Norge og Sverige eller af en internetforhandler med registreret adresse eller domænenavn i et af landene omfattet af kampagneområdet fra mandag d. 15. april 2019 til og med søndag d. 30. juni 2019 (herefter kaldet kampagneperioden"). Alle andre produkter medregnes ikke.

Visse kampagneprodukter kan sælges som kamerahus alene eller som del af et objektivsæt eller en pakke, men der kan kun gøres ÉN indløsningsanmodning gældende pr. sæt eller pakke. Hvis et sæt indeholder to kampagneprodukter, skal deltageren vælge, hvilket produkt vedkommende vil anmode om indløsning for. Som en undtagelse kan der anmodes om separat indløsning for sættet for EOS R+ RF 24-105 mm 4L USM. Købene skal være faktiske køb for kontanter eller tilsvarende.

1.2. Alle deltagere skal være fyldt 18 år og skal være bosat i enten Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Distributører og andre forhandlere må ikke deltage i kampagnen. Detailhandlere og distributører må ikke deltage på vegne af deres kunder.

1.3. Alle deltagere anses for at have erklæret sig villige til at være underlagt disse vilkår og betingelser.

1.4. Køb af brugte, istandsatte eller fabriksrenoverede produkter, kopiprodukter eller produkter, som på nogen måde krænker Canon-koncernens immaterielle rettigheder (herunder men ikke begrænset til parallelle eller "grå" produkter), kommer ikke i betragtning til denne kampagne. Mere information om parallelle produkter kan findes på https://www.canon.dk/about_us/legal-compliance/

Product EUR SEK NOK DKK
EF 16-35 2.8L III USM 300€ 3000kr 2800kr 2200kr
EF16-35 4L IS USM 100€ 1000kr 950kr 750kr
EF 24-105 4L IS II USM 125€ 1300kr 1200kr 900kr
EF 24-70 4.0 LISUSM 200€ 2100kr 1900kr 1500kr
EF 70-200 4 L IS II USM 150€ 1500kr 1400kr 1100kr
EF 100-400 L U IS II 300€ 3000kr 2800kr 2200kr
EF 85 1.4 L IS USM 150€ 1500kr 1400kr 1100kr
EF 100 2.8 L ISUM MACRO 125€ 1300kr 1200kr 900kr
EF 35 1.4L II USM 250€ 2600kr 2400kr 1900kr
EOS R BODY +MT ADP EU26 200€ 2100kr 1900kr 1500kr
EOS R RF24-105 L +MT ADP EU26 300€ 3000kr 2800kr 2200kr

2. DELTAGELSE

2.1. For at deltage i cashback-kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt i løbet af kampagneperioden OG indsende en gyldig indløsningsanmodning online mellem kl. 00.00 mandag d. 15. april 2019 og midnat onsdag d. 31. juli 2019.

2.2. Indløsningsanmodninger indsendes ved at udfylde en online-anmodningsformular på fyldestgørende og korrekt vis (inklusive et gyldigt produktserienummer) på https://www.canon.dk/kampagner. Deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte en kopi af deres kvittering eller ordrebekræftelsen for internetkøb til online-anmodningsformularen. Deltagerne modtager derefter en e-mail, der bekræfter, at deres indløsningsanmodning er modtaget.

2.3. Kampagneprodukterne er underlagt tilgængelighed så længe lager haves. Canon hæfter ikke for forhandleres manglende evne til at efterkomme bestillinger på kampagneprodukter inden for kampagneperioden.

2.4. Canon behandler ikke anmodninger, der er modtaget efter indleveringsfristen, dvs. efter midnat onsdag d. 31. juli 2019. Canon behandler ikke anmodninger, der efter Canons skøn er mangelfulde eller ulæselige. Canon påtager sig intet ansvar for forsinkede eller ikke-modtagne anmodninger.

2.5. Der kan kun foretages én anmodning pr. købt kampagneprodukt.

2.6. Indløsningsanmodninger fra virksomheder eller enkeltpersoner, der indkøber store partier (dvs. mere end 10 kampagneprodukter i løbet af kampagneperioden), er ikke berettigede til at deltage i denne kampagne.

2.7. Denne kampagne kan ikke indløses i forbindelse med andre kampagner, med undtagelse af den følgende kampagne: Canons rabatkampagne for objektiver – Se de fulde vilkår og betingelser på: www.canon.dk/lens-promo/

3. CASHBACK

3.1. Deltagere modtager Cashback i de angivne beløb ved køb af kampagneprodukter.

3.2. Når anmodningen er blevet modtaget og verificeret, sørger Canon for en direkte BACS-overførsel til deltagerens bankkonto. Der indgås ingen alternative aftaler, og der tilvejebringes ingen kontanter eller checks.

3.3. Canon bestræber sig på at overføre via BACS inden for 4-6 uger fra modtagelsen af en fuldkommen og gyldig anmodning.

3.4. Der udstedes kun én BACS-betaling pr. gyldig anmodning.

3.5. Hvis du er momsregistreret og modtager Cashback, kan det sænke dit købs afgiftspligtige værdi, og du kan være nødt til at reducere din indgående moms derefter.

4. KAMPAGNEARRANGØREN

4.1. Kampagnearrangøren er Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg

5. ANSVARSFRASKRIVELSER

5.1. I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til loven, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen art, som deltageren måtte have pådraget sig i forbindelse med denne kampagne, uanset hvordan disse måtte være opstået. Intet i disse regler indebærer imidlertid en frasigelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald, som måtte følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

5.2. Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre denne kampagne uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar.

5.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning med henblik på at sikre, at den overholder nærværende vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumentationsmateriale. Canon forbeholder sig retten til at udelukke indløsningsanmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges. Canons beslutninger i forbindelse med kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance herom.

6. DATA

6.1. Alle persondata, der indsendes til os, vil blive behandlet af Canon, dennes agenter eller associerede koncernselskaber med henblik på administration af denne kampagne og eventuelle markedsføringsformål – i tilfælde hvor deltagere har valgt at modtage markedsføringsmateriale fra Canon. For yderligere oplysninger om hvordan vi anvender dine data, derunder når du vælger at modtage markedsføringsmateriale, henvises der til vores fortrolighedspolitik for forbrugere – http://www.canon.dk/privacy-policy/

6.2. Hvis deltagere ikke ønsker, at deres kontaktoplysninger bruges til markedsføringsformål eller til at gøre det muligt for Canon at kontakte dem på et senere tidspunkt vedrørende lignende kampagner, skal de IKKE sætte kryds i det relevante felt, når de udfylder anmodningsformularen.

6.3. De tilvejebragte persondata opbevares sikkert og kan overføres på en sikker server uden for EØS. For yderligere oplysninger om hvordan vi beskytter dine oplysninger, henvises der til vores fortrolighedspolitik for forbrugere – http://www.canon.dk/privacy-policy/

7. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Disse vilkår og betingelser samt eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed, er underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivning og er omfattet af de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.