Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

CANON NORDIC SOMMER KAMPAGNE 2022

Vilkår og betingelser

1. KAMPAGNEPRODUKTER, KAMPAGNEPERIODE OG DELTAGERE

1.1. Denne kampagne er kun tilgængelig ved køb af et eller flere af de produkter, der er angivet herunder (herefter kaldet "kampagneprodukterne"), som forhandles af forhandlere i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Letland og Litauen, eller af en internetforhandler med registreret adresse eller domænenavn i et af landene omfattet af kampagneområdet i perioden fra Mandag den 16. maj 2022 til søndag den 31. juli 2022 (herefter kaldet kampagneperioden"). Alle andre produkter medregnes ikke.

PRODUCT EUR DKK NOK SEK
Canon EOS R6 250 € 1800 kr 2500 kr 2500 kr
Canon EOS R 120 € 900 kr 1250 kr 1250 kr
RF 85mm f/2 Macro IS STM 60 € 500 kr 650 kr 650 kr
RF 600mm f/11- IS STM 60 € 500 kr 650 kr 650 kr
RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 180 € 1400 kr 2000 kr 2000 kr
RF 70-200mm f/4L IS USM 180 € 1400 kr 2000 kr 2000 kr
RF 70-200mm f/2.8L IS USM 250 € 1800 kr 2500 kr 2500 kr
RF 15-35mm f/2.8L IS USM 250 € 1800 kr 2500 kr 2500 kr
RF 24-70mm f/2.8L IS USM 250 € 1800 kr 2500 kr 2500 kr

1.2. Alle deltagere skal være fyldt 18 år og skal være bosat i enten Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Letland eller Litauen. Distributører og andre forhandlere må ikke deltage i kampagnen. Detailhandlere og distributører må ikke deltage på vegne af deres kunder.

1.3. Alle deltagere anses for at have erklæret sig villige til at være underlagt disse vilkår og betingelser.

1.4. Køb af brugte, istandsatte eller fabriksrenoverede produkter, kopiprodukter eller produkter, som på nogen måde krænker Canon-koncernens immaterielle rettigheder (herunder men ikke begrænset til parallelle eller "grå" produkter), kommer ikke i betragtning til denne kampagne. Mere information om parallelle produkter kan findes på https://www.canon.dk/about_us/legal-compliance/

2. DELTAGELSE

2.1. For at deltage i cashback-kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt i løbet af kampagneperioden OG indsende en gyldig indløsningsanmodning online mellem mandag den 16. maj 2022 kl. 00:00 til mandag den 15. august 2022.

2.2. Indløsningsanmodninger indsendes ved at udfylde en online-anmodningsformular på fyldestgørende og korrekt vis (inklusive et gyldigt produktserienummer) på https://www.canon.dk/campaigns. Deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte en kopi af deres kvittering eller ordrebekræftelsen for internetkøb til online-anmodningsformularen. Deltagerne modtager derefter en e-mail, der bekræfter, at deres indløsningsanmodning er modtaget.

2.3. Kampagneprodukterne er underlagt tilgængelighed så længe lager haves. Canon hæfter ikke for forhandleres manglende evne til at efterkomme bestillinger på kampagneprodukter inden for kampagneperioden.

2.4. Canon behandler ikke anmodninger, der er modtaget efter indleveringsfristen, dvs. efter midnat mandag den 15. august 2022. Canon behandler ikke anmodninger, der efter Canons skøn er mangelfulde eller ulæselige. Canon påtager sig intet ansvar for forsinkede eller ikke-modtagne anmodninger.

2.5. Der kan kun foretages én anmodning pr. købt kampagneprodukt.

2.6. Indløsningsanmodninger fra virksomheder eller enkeltpersoner, der indkøber store partier (dvs. mere end 10 kampagneprodukter i løbet af kampagneperioden), er ikke berettigede til at deltage i denne kampagne.

2.7. Denne kampagne kan ikke indløses i forbindelse med andre kampagner.

3. CASHBACK

3.1. Deltagere modtager Cashback i de angivne beløb ved køb af kampagneprodukter.

3.2. Når anmodningen er blevet modtaget og verificeret, sørger Canon for en direkte BACS-overførsel til deltagerens bankkonto. Der indgås ingen alternative aftaler, og der tilvejebringes ingen kontanter eller checks.

3.3. Canon bestræber sig på at overføre via BACS inden for 4-6 uger fra modtagelsen af en fuldkommen og gyldig anmodning.

3.4. Der udstedes kun én BACS-betaling pr. gyldig anmodning.

3.5. Hvis du er momsregistreret og modtager Cashback, kan det sænke dit købs afgiftspligtige værdi, og du kan være nødt til at reducere din indgående moms derefter.

4. KAMPAGNEARRANGØREN

4.1. Kampagnearrangøren er Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg

5. ANSVARSFRASKRIVELSER

5.1. I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til loven, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen art, som deltageren måtte have pådraget sig i forbindelse med denne kampagne, uanset hvordan disse måtte være opstået. Intet i disse regler indebærer imidlertid en frasigelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald, som måtte følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

5.2. Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre denne kampagne uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar.

5.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver indløsningsanmodning med henblik på at sikre, at den overholder nærværende vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumentationsmateriale. Canon forbeholder sig retten til at udelukke indløsningsanmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges. Canons beslutninger i forbindelse med kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance herom.

6. DATA

6.1. Alle persondata, der indsendes til os, vil blive behandlet af Canon, dennes agenter eller associerede koncernselskaber med henblik på administration af denne kampagne og eventuelle markedsføringsformål – i tilfælde hvor deltagere har valgt at modtage markedsføringsmateriale fra Canon. For yderligere oplysninger om hvordan vi anvender dine data, derunder når du vælger at modtage markedsføringsmateriale, henvises der til vores fortrolighedspolitik for forbrugere – http://www.canon.dk/privacy-policy/

6.2. Hvis deltagere ikke ønsker, at deres kontaktoplysninger bruges til markedsføringsformål eller til at gøre det muligt for Canon at kontakte dem på et senere tidspunkt vedrørende lignende kampagner, skal de IKKE sætte kryds i det relevante felt, når de udfylder anmodningsformularen.

6.3. De tilvejebragte persondata opbevares sikkert og kan overføres på en sikker server uden for EØS. For yderligere oplysninger om hvordan vi beskytter dine oplysninger, henvises der til vores fortrolighedspolitik for forbrugere – http://www.canon.dk/privacy-policy/

7. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Disse vilkår og betingelser samt eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed, er underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivning og er omfattet af de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.